Monthly Archive for: ‘January, 2017’


AK ÖỲ (birinji neşir)

POSTED ON Jan 10 IN Arkiv, Türkmençe No Comments


Mülli tahyryñ hudaỳlygy (birinji neşir)

POSTED ON Jan 10 IN Arkiv, Türkmençe No Comments


Sepgit

POSTED ON Jan 07 IN Arkiv, Türkmençe No Comments


Gawunkelle (birinji neşir)

POSTED ON Jan 07 IN Arkiv, Books, Türkmençe No Comments

Powestiñ baş gahrymany ỳetginjek Annamyrat (Annaly). Ol atasy bilen kolhozyñ dümesini saklaỳar. Annamyrat töweregini gurşap alan gözelligiñ aşygy. Ỳöne şol gözellige zeper ỳetirjek bolup duran durmuşyñ käbir nogsanlary-ÝÝda bar. Annamyrat bolsa ol kemçiliklere biperwaỳ garaỳanok. Olara garşy göreşỳär. Mahlasy, eserde olyjylary gyzyklandyrara, oỳlandyrara çeper wakalar bar. Ỳaş ỳazyjynyñ bu powesti TSSR-iñ we TKP-niñ döredilmeginiñ 60 […]


Ahal aỳak ỳeterde (birinji neşir)

POSTED ON Jan 07 IN Arkiv, Books, Türkmençe No Comments

”Ahal aỳak ỳeterde” povestinde Zybagözel atly gyr baỳtaly münüp, geçen asyrda Marydan Ahala bäsleşige giden Azym ỳasawulyñ gyzykly sapary hakynda gürrüñ berilỳär. Ỳazyjy bu obrazyñ üsti bilen şu günki problemalaryñ taryhy köklerini yzarlaỳar. ”Gussasyz bag” powestiniñ gahrymany Nazarly birkemsiz gyzyñ gözleginde. Emma kyn güne uçranda onuñ duỳgulary saplanmaga we kämilleşmäge başlaỳar, filosofiki netijelere çenli ösỳär. […]


Dört awtoryñ töwereginde

POSTED ON Jan 02 IN Arkiv, Türkmençe No Comments

Makala


Bowrege ymtylỳan Kepjebaş

POSTED ON Jan 02 IN Arkiv, Türkmençe No Comments

Makala