”Ahal aỳak ỳeterde” povestinde Zybagözel atly gyr baỳtaly münüp, geçen asyrda Marydan Ahala bäsleşige giden Azym ỳasawulyñ gyzykly sapary hakynda gürrüñ berilỳär. Ỳazyjy bu obrazyñ üsti bilen şu günki problemalaryñ taryhy köklerini yzarlaỳar.

”Gussasyz bag” powestiniñ gahrymany Nazarly birkemsiz gyzyñ gözleginde. Emma kyn güne uçranda onuñ duỳgulary saplanmaga we kämilleşmäge başlaỳar, filosofiki netijelere çenli ösỳär.

Bu kitapda okyjylaryñ ỳüregine ỳol agtarỳan birnäçe hekaỳalar hem ỳerleşdirildi.

Kitap ”Ahal aỳak ỳeterde” (birinji neşir)