Monthly Archive for: ‘May, 2017’


Речной конь дюль-дюль

POSTED ON May 03 IN Books, Русский No Comments

Туркменская поговорка гласит: «Расстели свой ковер – и я прочту твое сердце». И сказки, словно магический ключ, раскрывают красоту народной души. Их сюжет и язык, словно разноцветные камушки, которые веками шлифует море, оттачивались сказочниками многих поколений до совершенства. Не потому ли они одинаково интересны и поучительны, как для детей, так и для взрослых? В этой […]


Den underbara sångens hem

POSTED ON May 03 IN Books, Svenska No Comments

Samlingen, vars tematik har tusenåriga anor, är en källa för den vetgirige att lära känna ett folks traditioner, dess tankar och sätt att se på världen. Men inte bara det. Den visar också på större likheter än skillnader mellan turkmenernas traditionella föreställningsvärld och vår tids syn på diverse existentiella bryderier. Review Review  


Ak guş bolup uçsamdym

POSTED ON May 03 IN Books, Türkmençe No Comments

Çagalar hem ýetginjekler üçin ýazylan ”Ak guş bolup uçsamdym!” atly edebi kitap öz Ene dilini saklamak, onuň edebi çuňluklaryny boýlamak isleýän türkmen ene-atalary, çagalary, ýetginjekleri, galyberse-de, türkmen dilini öwrenmäge höwesek beýleki dilleriň wekilleri üçin gymmatly hem gyzykly edebi gollanmadyr. Ýusup Azmun, dilçi hem edebiýatçy alym, professor Sözbaşy