Samlingen, vars tematik har tusenåriga anor, är en källa för den vetgirige att lära känna ett folks traditioner, dess tankar och sätt att se på världen. Men inte bara det. Den visar också på större likheter än skillnader mellan turkmenernas traditionella föreställningsvärld och vår tids syn på diverse existentiella bryderier.

Review

Review