Publisistik kitap

Türkmenistanda nädip başistik diktatura döredi? Onuň kökleri nireden gaýdýar? Rehimsiz diktaturanyň döremeginde türkmen intelligensiýasy, aýratynam döredijilik intelligensiýasynyň wekilleri nähili rol oýnadylar? Kitapda bu soraglaryň jogaplary agtarylýar. Bu edebi-publisistik eser anyk faktlar esasynda ýazyldy.

Kitap: “Ýagtylykda ýitenler”