Monthly Archive for: ‘August, 2017’


AK ÖỲ

POSTED ON Aug 22 IN Books, Türkmençe No Comments

”AK ÖÝ” kitabynyň uly bölegini çuňňur filosofiki mazmunly goşgular düzýär. Kitabyň içinden söýgi, dostluk, mertlik, batyrlyk ýaly müdimi temalar eriş-argaç bolup geçýär. Goşgularda tebigatyň gözelligi, gyz-gelinleriň görki, iň inçe duýgular öz şahyrana beýanyny tapýar. Dogduk toprak bilen bagly şygyrlarda aýralyk äheňleri, şahyryň başdan geçiren dartgynly hem kyn günleriniň gussaly ýaňy duýulýar. Adam ykbalyndaky dürli öwrümleri […]


Legenden om Aypi (in Swedish)

POSTED ON Aug 03 IN Books, Svenska No Comments

Legenden om Aypi är en sagolik berättelse där gammal folktro vävs in i en stark skildring av det vardagliga livet. “Jag som levt ett tag i detta vackra land, jag kan bekräfta den storartade atmosfären i Ak Welsapars episka berättelse, och jag uppmanar alla läsare att själva uppleva den.” Brian Aldiss, författare och litteraturvetare, mottagare […]


Сомнений вечных боль(in Russian)

POSTED ON Aug 02 IN Books, Русский No Comments

В книге «Сомнений вечных боль» отразилось поэтическое виденье эпохи, что было и что стало с теми, кто совсем еще недавно населял «единую и неделимую» страну.  За лиризм сборника «Сомнений вечных боль» Ак Вельсапар награжден орденом «Золотая осень» им. Сергея Есенина. От поэта От преводчика Предисловие к книге 


Kobra (in Turkish)

POSTED ON Aug 02 IN All languages, Books No Comments

“Kobra”, bir diktatörün tepelerine çöreklenmesini kabul eden insanların trajedileri üzerine bir “mesel-roman”. Romandaki olayların arka planında, artık tarihe gömülen Sovyet düzeniyle, acımasızlıkta ondan geri kalmayan yeni düzen var. İnsan görünümüne bürünen Kobra, bu belanın köklerine inebilmek için gerçeküstü bir dünyaya yurtlanmaya çalışır. Ancak, önceki düzende komünist lider, bugünkü düzendeyse insanların alınyazılarını elinde tutan, tek egemen […]