Category Archive for: ‘Svenska’


Kobra (in Swedish)

POSTED ON Aug 25 IN Books, Svenska No Comments

En feberaktig saga om de människor som erkände tyrannens rätt att styra över dem. Kobra utspelar sig i en historisk brytpunkt. Sovjetunionen har kollapsat, det totalitära styret är brutet. Det fria postsovjetiska samhället rör sig nu i okänd riktning, men under en ny ordning som inte är mindre brutal än den tidigare. Som i fabeln […]


Legenden om Aypi (in Swedish)

POSTED ON Aug 03 IN Books, Svenska No Comments

Legenden om Aypi är en sagolik berättelse där gammal folktro vävs in i en stark skildring av det vardagliga livet. “Jag som levt ett tag i detta vackra land, jag kan bekräfta den storartade atmosfären i Ak Welsapars episka berättelse, och jag uppmanar alla läsare att själva uppleva den.” Brian Aldiss, författare och litteraturvetare, mottagare […]


Den underbara sångens hem

POSTED ON May 03 IN Books, Svenska No Comments

Samlingen, vars tematik har tusenåriga anor, är en källa för den vetgirige att lära känna ett folks traditioner, dess tankar och sätt att se på världen. Men inte bara det. Den visar också på större likheter än skillnader mellan turkmenernas traditionella föreställningsvärld och vår tids syn på diverse existentiella bryderier. Review Review