Saparmyrat Nyýazow öz ajalyna öldümi? – 2013

(Türkmenistandaky başistik diktaturanyň gysgaça taryhy)

Birinji bölüm

Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň (TKP MK-nyň) ozalky 1-nji sekretary, garaşsyzlyk döwründe prezident wezipesini 15 ýyllap saýlawsyz eýelän we döwleti tä soňky demine çenli bikanun dolandyran Saparmyrat Nyýazow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda aradan çykdy. Has dogrusy, şol gün onuň öldi habary köpçülige ýetirildi.

Eýse, S.Nyýazow öz ajalyna öldümi? Resmi Aşgabat, Continue reading “Saparmyrat Nyýazow öz ajalyna öldümi? – 2013”